דיו דיסטרס

Distress Oxides- Faded Jeans 
אזל מהמלאי

Distress Oxides- Faded Jeans

30.00 ₪
Distress Oxides-Worn Lipstick 
אזל מהמלאי

Distress Oxides-Worn Lipstick

30.00 ₪
Distress Oxides- Wilted Violet 
אזל מהמלאי

Distress Oxides- Wilted Violet

30.00 ₪
Distress Oxides- Vintage Photo 
אזל מהמלאי

Distress Oxides- Vintage Photo

30.00 ₪
Distress Oxides- Spiced Marmalade 
אזל מהמלאי

Distress Oxides- Spiced Marmalade

30.00 ₪
Distress Oxides- Fossilized Amber 
אזל מהמלאי

Distress Oxides- Fossilized Amber

30.00 ₪
 Distress Oxides- Broken China 
אזל מהמלאי

Distress Oxides- Broken China

30.00 ₪
מיני דיו דיסטרס- Lucky Clover 
אזל מהמלאי

מיני דיו דיסטרס- Lucky Clover

18.00 ₪
מיני דיו דיסטרס- Carved Pumpkin 
אזל מהמלאי

מיני דיו דיסטרס- Carved Pumpkin

18.00 ₪
מיני דיו דיסטרס- Wilted Violet 
אזל מהמלאי

מיני דיו דיסטרס- Wilted Violet

18.00 ₪
מיני דיו דיסטרס- Mermaid Lagoon 
אזל מהמלאי

מיני דיו דיסטרס- Mermaid Lagoon

18.00 ₪
מיני דיו דיסטרס- Tea Dye 
אזל מהמלאי

מיני דיו דיסטרס- Tea Dye

18.00 ₪
מיני דיו דיסטרס-Victorian Velvet 
אזל מהמלאי

מיני דיו דיסטרס-Victorian Velvet

18.00 ₪
מיני דיו דיסטרס-Tumbled Glass 
אזל מהמלאי

מיני דיו דיסטרס-Tumbled Glass

18.00 ₪
מיני דיו דיסטרס-Tattered Rose 
אזל מהמלאי

מיני דיו דיסטרס-Tattered Rose

18.00 ₪
מיני דיו דיסטרס-Stormy Sky 
אזל מהמלאי

מיני דיו דיסטרס-Stormy Sky

18.00 ₪
מיני דיו דיסטרס-Shaded Lilac 
אזל מהמלאי

מיני דיו דיסטרס-Shaded Lilac

18.00 ₪
מיני דיו דיסטרס-Salty Ocean 
אזל מהמלאי

מיני דיו דיסטרס-Salty Ocean

18.00 ₪
מיני דיו דיסטרס-Pumice Stone 
אזל מהמלאי

מיני דיו דיסטרס-Pumice Stone

18.00 ₪
מיני דיו דיסטרס-Mustard Seed 
אזל מהמלאי

מיני דיו דיסטרס-Mustard Seed

18.00 ₪
מיני דיו דיסטרס-Fired Brick 
אזל מהמלאי

מיני דיו דיסטרס-Fired Brick

18.00 ₪
מיני דיו דיסטרס-Crushed Olive 
אזל מהמלאי

מיני דיו דיסטרס-Crushed Olive

18.00 ₪
מיני דיו דיסטרס-Old Paper 
אזל מהמלאי

מיני דיו דיסטרס-Old Paper

18.00 ₪
מיני דיו דיסטרס-Dried Marigold 
אזל מהמלאי

מיני דיו דיסטרס-Dried Marigold

18.00 ₪
מיני דיו דיסטרס-Broken China 
אזל מהמלאי

מיני דיו דיסטרס-Broken China

18.00 ₪
דיו דיסטרס-Spun Sugar 
אזל מהמלאי

דיו דיסטרס-Spun Sugar

31.00 ₪