דיו דיסטרס

Distress Oxides- Salvaged Patina 
אזל מהמלאי

Distress Oxides- Salvaged Patina

32.00 ₪
Distress Oxides- Rustic Wilderness 
אזל מהמלאי

Distress Oxides- Rustic Wilderness

30.00 ₪
DISTRESS OXIDES-Gathered Twigs 
אזל מהמלאי

DISTRESS OXIDES-Gathered Twigs

31.00 ₪
דיו דיסטרס- Blueprint Sketch 
אזל מהמלאי

דיו דיסטרס- Blueprint Sketch

30.00 ₪
מיני דיו דיסטרס- Antique Linen 
אזל מהמלאי

מיני דיו דיסטרס- Antique Linen

18.00 ₪
Distress Oxides- Mermaid Lagoon 
אזל מהמלאי

Distress Oxides- Mermaid Lagoon

30.00 ₪
Distress Oxides- Black Soot 
אזל מהמלאי

Distress Oxides- Black Soot

30.00 ₪
דיו דיסטרס- Black Soot 
אזל מהמלאי

דיו דיסטרס- Black Soot

30.00 ₪
Distress Oxides-Candied Apple 
אזל מהמלאי

Distress Oxides-Candied Apple

30.00 ₪
מיני דיו דיסטרס-Ripe Persimmon 
אזל מהמלאי

מיני דיו דיסטרס-Ripe Persimmon

18.00 ₪
DISTRESS OXIDES- Victorian Velvet 
אזל מהמלאי

DISTRESS OXIDES- Victorian Velvet

30.00 ₪
DISTRESS OXIDES- Tumbled Glass 
אזל מהמלאי

DISTRESS OXIDES- Tumbled Glass

30.00 ₪
DISTRESS OXIDES- Stormy Sky 
אזל מהמלאי

DISTRESS OXIDES- Stormy Sky

30.00 ₪
בא לי עוד