כלי הבלטה

9.00 ₪

כלי הבלטה 
לכלי 2 גדלים של כדוריות
 2 מ"מ ו- 3 מ"מ

  •  7296015140913
  •  46