Scor-Envi Diagonal & Envelope Template

38.00 ₪

משולש עזר ליצירת מעטפות
ב-12 גדלים שונים.
מתאים ללוח קיפול של Scor-Pal
המידות הם באינצ'ים
מבית-Scor-Pal 

  •  718122566976
  •  7